Massagens historia & kinesisk medicin

Om

Massagens historia

Redan de gamla grekerna kände till vilken positiv inverkan massage har på stressade och spända människor. Redan på 400- talet f.kr. skrev greken Hippokrates om massagens läkande effekt och Caesar sägs regelbundet ha fått massage.

I Sverige var det gymnastikens fader Per-Henrik Ling, som var den drivande kraften bakom massagens utveckling och tradition. Den vanligaste behandlingsformen och den som oftast syftar på i vårt land är den klassiska massagen. Den syftar till att minska muskelspänningar och belastningsskador. Masssagetekninken bygger på att genom tryck på och töjning av musklerna minska muskelspänning och skapa muskelavslappning för att öka musklerna mjukhet och rörlighet.

Klassisk massage var under antiken lika erkänd som akupunktur är idag. Båda metoderna bygger på att stärka kroppens egna läkande och smärtstillande funktioner , och man vet att denna fysiska bearbetning av musklerna påverkar i flera steg.

All fysisk stimulerande beröring startar kroppens självläkande process. Tänk dig bara den sköna känsla som infinner sig när någon börjar massera dina axlar. Det beror på att massage frisätter oxytocin – ett anti- stresshormon – som får dig känna dig lugn och tillfredsställd.

Endorfin frisätts även det vid massage, Endorfinet är det som ger dig en kick vid fysisk ansträngning, dämpar smärta och ger inflammerade muskler tid att självläka. Stressaxlar och musarm får en chans att läka ut.

Jag har börjat med en ny terapiform som heter Kraniosakral terapi.

Kraniosakral Terapi skapades av osteopaten Dr. W G Sutherland (1873-1954). Hans upptäckt var att livskraften uttrycks som vågrörelser i all levande vävnad. Vår hjärna och ryggmärg flyter i cerebrospinalvätska, från kraniet/huvudet, till sacrum/korsbenet, som är ett slutet vätskesystem. Här kan man med mycket lätt beröring följa dessa rörelser som även existerar i hela vår kropp. Ohälsa existerar när det uppstår hinder i det fria flödet, ex. vid stress, sjukdom och trauma, som ger en påverkan såväl fysiskt som emotionellt.

Vid Kraniosakral behandling arbetar terapeuten med sina händer och med mycket lätt och mjukt tryck på kroppen, assisteras klientens hela system till självkorrigering och hälsa. Behandlingen kan ske med Biomekanisk Kraniosakral terapi eller Biodynamisk Kraniosakral terapi, som är en mer utvecklad form av behandling som öppnar upp för djupare och mer omfattande läkeprocesser. Människan har förmågan till konstant självläkning. Vår livskraft och ursprungliga hälsa finns alltid tillgänglig. Hela livet igenom!!

Om

Traditionell Kinesisk Medicin

Vad är kinesisk medicin och akupunktur?

Traditionell kinesisk medicin (den internationella förkortningen är TCM), är ett samlingsbegrepp för ett antal olika medicinska inriktningar som utvecklats och brukats i Kina under tusentals år och som nu fått en gemensam inramning.

De huvudsakliga terapeutiska inriktningarna inom TCM är farmakologi, nål-moxaterapi (akupunktur) Qi Gong/Tai Chi och kinesisk massage. Kinesisk farmakologi består av läkemedel som till största delen framställs av olika växtdelar, men även preparat framställda av mineraler, djur och insekter. Nål-moxaterapi eller akupunktur är en metod att reglera störningar i kroppen genom att placera tunna nålar på speciella platser (akupunkturpunkter). Att moxa, är en metod att med torkade och preparerade växter (i huvudsak Artemisisa vulgaris, gråbo på svenska) i form av stavar eller i lösvikt, värma dessa platser samt större områden. Qi Gong är en koncentrations, andnings och rörelsemetod, med vilken man kan reglera och stärka kroppens energi (Qi). Kinesisk massage är en metod att massera kroppens meridianer (energibanor) punkter eller områden för att få en direkt terapeutisk effekt i såväl de inre organen som övrigt i kroppen.

Alla terapeutiska grenar i TCM har en gemensam grund vad gäller uppfattningen om kroppens funktioner i friskt tillstånd, vid sjukliga tillstånd och även en gemensam diagnostik och symtomdifferentieringsmetodik.

Alla dessa behandlingsmetoder används både i rent botande syfte, lindrande syfte och profylaktiskt.

Effektiv och säker

TCM har stora fördelar och tre av dessa är att den är effektiv, billig och säker. Genom att TCM ser till individens individuella symtombild, kan en mycket effektiv och individuellt anpassad behandling erbjudas. Den är mycket billig, i den meningen att det krävs små resurser, investerings och driftskostnader jämfört med västerländsk medicin. Slutligen är TCM i händerna på korrekt utbildade och ansvarsmedvetna terapeuter, en mycket säker vårdform.

TCM har en grundfilosofi att se det unika i varje individ och i varje individs sjukdomsbild. När sjukdomsbilden är klarlagd kan man ge individen en individuell behandling, oavsett vad man i västerländska termer kallar sjudomen.

Kinesisk medicin kontra västerländsk medicin

Det kinesiska tänkandet och det västerländska tänkandet skiljer sig på många områden. Diagnostik och terapi har därför olika utgångspunkter. Men vad som är rätt i den ena situationen behöver inte vara rätt i den andra, utan man ska använda den terapeutiska inriktningen som man i det aktuella fallet bedömmer ger det bästa kliniska resultatet.

TCM beskriver i första hand de energetiska mönster och rörelser som skapar den aktuella kliniska situationen. Med energetisk menas de samlade krafter eller influenser som samverkar i en situation och som skapar ett mönster av orsaker och verkningar.

”I kinesisk medicin som i kinesisk filosofi kan man inte förstå helheten om man inte känner till delarna och inte förstå delarna om man inte känner till helheten.”

Den kinesiska filosofin ser allt (i hela kosmos) som en integrerad helhet. Alla fenomen och objekt har en relation till varandra och skapar ett mönster, ett mönster som kan vara harmoniskt (en balans mellan Yin och Yang) eller disharmoniskt (en rubbning av balansen mellan Yin och Yang).

Kliniskt innebär det att man integrerar alla aspekter. Fysiska, känslomässiga, intellektuella, sociala etc. som på ett eller annat sätt är involverade i helhetsbilden. Man väver samman alla symtom och tecken till en individuell symtombild eller ett mönster, där varje enskilt symtom och tecken inte betyder mycket i sig, utan endast i relation till de övriga symtomen och tecknen. När man pusslat samman symtom och tecken får man ett energetiskt mönster, som individuellt är helt unikt. Behandlingen baserar sig sedan på denna aktuella energetiska situation, vilken i första hand behandlar personen snarare än sjukdomen.

I det västerländska tänkandet ser man patientens sjukdomsutveckling mer i en linjär sekvens, att A skapar B, som i sin tur skapar C och D, samt att man har en tendens att mer försöka urskilja delarna än se helheten. Därigenom kommer man ofta fram till att personen har flera olika sjukdomar och behandlingen baserar sig i första hand på den eller de diagnosticerade sjukdomarna.

I TCM ses kropp och själ mer som kropp/själ, dvs en intim integrering av kroppsliga och själsliga funktioner, men samtidigt utmed en skala av mer kroppsrelaterade/fysiska eller själsligt relaterade störningar. En skada skapad av fysisk belastning, är som regel mer kroppsrelaterad och mindre relaterad till själsliga aspekter. Motsatsen gäller ett magsår som uppstått pga stress, oro etc, vilket är mer själsligt relaterad. Detta innebär att man vid alla sjukdomstillstånd beaktar både de kroppsliga och de själsliga aspekterna.

I den västerländska medicinen ser man kropp och själ mera som två enheter som ibland tangerar varandra i sk psykosomatiska (eller somatopsykiska) sjukdomstillstånd.

Kropp och själ är precis som energi och materia, inbördes relativa men inte separerade. I energi finns en viss mängd materia och i materia finns en viss mängd energi representerad, vilket innebär att inget existerar isolerat.

Nål-moxaterapi eller akupunktur är en metod att reglera störningar i kroppen genom att placera tunna nålar på speciella platser (akupunkturpunkter).

Att moxa, är en metod att med torkade och preparerade växter (i huvudsak Artemisisa vulgaris, gråbo på svenska) i form av stavar eller i lösvikt, värma dessa platser samt större områden.

Denna metod bygger på traditionell kinesisk behandling som under senare år har modifierats i takt med modern tid. I Los Angeles, New York och London är intresset enormt, och nu kommer den till Eskilstuna.

Skönhetsbehandlingar och behandlingar för föryngring och vitalisering, har använts i Kina mycket länge och varit förbehållet priviligerade grupper, inte minst i kejsarens hov. Här i väst har vi nu upptäck detta fantastiska alternativ till att återskapa skönhet utan kirurgiska ingrepp eller injektioner. En helt naturlig ansiktslyftning på ett smärtfritt och mycket effektivt sätt.

Kan det bli mycket bättre?

Akupunktur och kinesisk medicin är en effektiv och säker behandling för att minska åldrandets tecken.

Behandlingen ökar spänsten i musklerna och slätar ut huden i ansiktet och på halsen, samt andra delar av kroppen. Huden blir inte bara slätare utan även mer vital och elastisk och får en ungdomlig lyster. Det underbara med denna metod är att i takt med att ansiktet föryngras så infinner sig en känsla av lugn och du kommer att känna dig mer energetisk, vackrare och vitalare.

Detta är vad man åstakommer med denna medtod:

 • Sträcker hängande hud
 • Minimerar eller tar bort fina, linjer och rynkor, gör linjerna mjukare
 • Reducerar påsar eller mörka ringar under ögonen
 • Förbättrar ansiktsfärgen, ger en hälsosam glans
 • Minskar dubbelhaka
 • Minskar storleken på porerna
 • Ger en klarare blick
 • Lyfter hängande ögonlock
 • Ökar blodflödet till huden
 • Ökar kollagen och keratinproduktionen i huden
 • Främjar tillväxt av huvudhår
 • Mjukgör huden
 • Stärker immunförsvaret

“En helt naturlig ansiktslyftining som reducerar och tar bort rynkor, påsar och mörka ringar under ögonen. Utan att du riskerar att skada dig med gifter eller kirurgiska ingrepp!”

Med hjälp av Estetisk Akupunktur kan du låta din inre skönhet komma fram! För att få ett varaktigt resultat rekommenderar jag att du tar 10 behandlingar, åtföljt av en undrehållsbehandling var fjärde till var åttonde vecka.

Vid koppning använder jag glaskoppar. Glaskopparna appliceras på önskat kroppsområde genom att en eldslåga förs in i koppen, så att all luft försvinner (vakuum uppstår), sedan tas elden bort och koppen suger fast vid önskat kroppsområde.

Koppning används för att stimulera akupunkturpunkter, bindväv, muskler, flödet av Qi (energi) och blodcirkulation mm. Jag använder oftast koppning i samband med min akupunkturbehandling. Kopparna är mycket bra att använda vid olika smärtsymtom som t ex värk i axlar, rygg mm. Det går även bra att enbart massera med kopparna.

kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar massagens historia eller kinesisk medicin? Tveka inte att kontakta mig.