The practical knowledge of breathing techniques gives you balance and wisdom that will transform your life by unlocking the true potential of your mind and soul by bringing them fullness.

Jag har tre olika undersökningar – rörelse & styrka-test, neurologiska tester (reflexer och sensorik) och ett motiveringsstest (vad motiverar dig) för att få ett gediget underlag att arbeta med.

The state of samadhi will help you experience deep inner peace as well as increase self-awareness. It’s really easy to become fully proficient.

I behandlingar ingår massage, fysisk träning, PLF, myofascial release och meditation för att få bukt på oegenheter i kropp och sinne.

For an extraordinary sense of peace, go beyond your habitual active mind. Get renewed vitality with the help of our guided meditation processes.

Målsättningen för mig är att vi ska ge dig verktygen, övningarna och självförtroendet att hjälpa dig själv i ditt dagliga liv. Det mesta går att självbehandla och behöver inte ta mer än några minuter per dag.